Գնումների հայտարարություններ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին ՀՀ օրենքի»,   ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից:

 

1. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

2. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

3. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ (ԲԵՆԶԻՆ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ) ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

4. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

5. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱ-ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

6. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

7. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ (ԲԵՆԶԻՆ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ) ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

8. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՆԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

9. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

10. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

11. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

12. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

13. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

14. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

15. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԼԱՄՊԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

16. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ

17. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

18. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

19. ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱ-ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

20. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

21. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ (ԲԵՆԶԻՆ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ) ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

22. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

23. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

24. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՆԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ և ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

25. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

26. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍՈՂ ԼԱՄՊԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

27. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

28. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

29. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

30. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

31. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

32. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԲԵՌԻ, ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

33. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

34. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՄՈՒԼԻ  ՍՐԱՀԻ,   ՍՊԱՍԱՍՐԱՀԻ  ԵՎ  ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ  ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ՝  ՊԱՏԵՐԻ , ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ,  ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ, ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԵՎ  ՆՈՐ  ԳՈՒՅՔԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ

Տպել էջը