Հայտարարություն

Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Արտաքին գործերի նախարարության միջազգային պայմանագրերի և իրավունքի վարչության բազմակողմ միջազգային պայմանագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-30.11-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության ծրագրային բյուջետավորման և հաշվետվությունների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-31.4-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Արտաքին գործերի նախարարության զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 14-31.6-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Արտաքին գործերի նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր աուդիտորի (ծածկագիրը՝ 14-30.14-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

Տեղեկատվություն՝  մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների մասին

մրցույթի հարցազրույցի փուլը հետաձգելու մասին

մրցույթի հարցազրույցի փուլը հետաձգելու մասին

Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին 

 

Տեղեկատվություն՝

Արտաքին գործերի նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

 

Հայտարարություն՝

Արտաքին գործերի նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Տպել էջը