Հայտարարություն

Արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր` 14-Ղ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ներքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության միգրացիայի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-30.6-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Պետական արարողակարգի ծառայության պաշտոնական այցերի բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը՝ 14-1-21.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության ծրագրային բյուջետավորման և հաշվետվությունների վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-31.4-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

ՌԴ ԱԳՆ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի և ՌԴ ԱԳՆ Դիվանագիտական ակադեմիայի 2024-2025 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելության մրցույթ

Քաղաքացիական ծառայության թեստային առաջադրանքների ձևերը 

Տեղեկատվություն

Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության անձնագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-30.6-Մ2-5) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած անձանց և ընտրության արդյունքների մասին (15.03.2024թ.)

Արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության ծրագրային բյուջետավորման և հաշվետվությունների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-31.4-Մ2-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2024 թվականի հունվարի 12-ին՝ ժամը 11:00-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի վերաբերյալ

 
Տպել էջը