Հայտարարություն

Արտաքին գործերի նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ (07.12.2023թ.)

Արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության ծրագրային բյուջետավորման և հաշվետվությունների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-31.4-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ներքին մրցույթ անցկացնելու մասին

Պետական արարողակարգի ծառայության պաշտոնական այցերի բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիրը՝ 14-1-21.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

ՌԴ ԱԳՆ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի և ՌԴ ԱԳՆ Դիվանագիտական ակադեմիայի 2023/2024 թթ. ուսումնական տարվա համար ընդունելության մրցույթ

Քաղաքացիական ծառայության թեստային առաջադրանքների ձևերը 

Տեղեկատվություն

Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության անձնագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-30.6-Մ2-5) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած անձանց և ընտրության արդյունքների մասին (06.12.2023թ.)

 
Տպել էջը