Տեղեկատվություն

21.12.2020 մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին

14.12.2020 մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին

 

Հայտարարություն

ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

Տեղեկատվություն՝  մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների մասին

մրցույթի հարցազրույցի փուլը հետաձգելու մասին

մրցույթի հարցազրույցի փուլը հետաձգելու մասին

Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին  

Հայտարարություն՝ Պետական արարողակարգի ծառայության պաշտոնական այցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-1-21.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

Հայտարարություն՝ Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության միգրացիայի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 14-30.6-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

 
Տպել էջը