Գնումների հայտարարություններ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին ՀՀ օրենքի»,   ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից:

 

Գնումների հայտարարություն այս պահին առկա չէ:

Տպել էջը