Գնումների հայտարարություններ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին ՀՀ օրենքի»,   ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից:

 

1. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

2. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

3. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ (ԲԵՆԶԻՆ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ) ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

4. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

5. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱ-ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

6. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

7. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ (ԲԵՆԶԻՆ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔ) ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

8. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱԳՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՆԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

9. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

10. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

11. ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

12. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

13. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

14. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

15. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԼԱՄՊԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՀՐԱՎԵՐ

16. «ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ

Տպել էջը