Անձնական տվյալների մշակում

ՀՀ ԱԳՆ կողմից անձնական տվյալների օգտագործումը և դրանց անվտանգության պահպանումը կատարվում է ըստ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ ստորև տեղադրված ուղեցույցի դրույթներին համապատասխան:

Պետական մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման ուղեցույց

Տպել էջը