Կիրառվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթերի ստացում/ Ձև 1


Ներբեռնել PDF ֆորմատով

Ներբեռնել DOC ֆորմատով

 

Դիմում վկայական տրամադրելու համար


Ներբեռնել PDF ֆորմատով

Ներբեռնել DOC ֆորմատով

 

Դիմում -հարցաթերթիկ մասնավոր տնային աշխատողների համար


Ներբեռնել DOC ֆորմատով

 

Ծանուցում  վկայականը վերադարձնելու մասին


Ներբեռնել PDF ֆորմատով

Ներբեռնել DOC ֆորմատով

 

Հայտ տրանսպորտային միջոցի հաշվառման


Ներբեռնել PDF ֆորմատով

Ներբեռնել DOC ֆորմատով

 

Հայտ տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանելու

Ներբեռնել PDF ֆորմատով

Ներբեռնել DOC ֆորմատով

 

Դիմում վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար


Ներբեռնել DOC ֆորմատով

Տպել էջը