Ժամանակավոր և մշտական կացության կարգավիճակ

Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակի տեսակները 

Կացության կարգավիճակի տեսակը

Տրամադրվող փաստաթղթի տեսակը

Փաստաթղթի վավերականությունը

1

Ժամանակավոր

Ժամանակավոր կացության քարտ

Մինչև 1 տարի

2

Մշտական

Մշտական կացության քարտ

5 տարի

3

Հատուկ

Հատուկ անձնագիր

10 տարի

 

Ով կարող է դիմել ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ստանալու համար 

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է յուրաքանչյուր օտարերկրացու, եթե նա հիմնավորում է, որ գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեկ տարի և ավել ժամկետով իր բնակվելը հիմնավորող հանգամանքներ:

Այդպիսի հանգամանքներ կարող են լինել՝

- ուսումը,

- աշխատանքի թույլտվության առկայությունը,

- ՀՀ-ում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսինը, ծնողը կամ զավակը լինելը,

- ՀՀ-ում քաղաքացու կամ ՀՀ-ում մշտական կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսինը կամ մերձավոր ազգականը (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) լինելը,

- ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը,

- ազգությամբ հայ լինելը,

- օրենքով սահմանված այլ դեպքեր:

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը տրվում է մինչև 1 տարի ժամկետով՝ յուրաքանչյուր անգամ 1 տարով երկարաձգելու հնարավորությամբ:

Ժամանակավոր կացության կարգավիճակը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացվի կարգավիճակի ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ: 

 

Ով կարող է դիմել ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ստանալու համար

Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է օտարերկրացուն, եթե նա`

- ապացուցում է Հայաստանում ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կամ հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցող ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) առկայությունը, ՀՀ-ում ապահովված է բնակարանով ու գոյության միջոցներով և մինչև մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմում ներկայացնելն օրենքով սահմանված կարգով առնվազն երեք տարի բնակվել է ՀՀ-ում,

- ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը,

- ազգությամբ հայ լինելը։ 

Մշտական կացության կարգավիճակը տրվում է 5 տարի ժամկետով` յուրաքանչյուր անգամ նույն ժամկետով երկարաձգելու հնարավորությամբ: 

Մշտական կացության քարտը երկարաձգելու դիմումը պետք է ներկայացվի մշտական կացության քարտի վավերականության ժամկետը լրանալուց առնվազն 30 օր առաջ:

 

Որտեղ դիմել 

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն

Հասցե՝ Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք, Երևան 0054

Աշխատանքային օրեր՝ Երկ, Երք, Չրք, Հնգ 09։00-17։00, ընդիմջում 14։00-15։00

Ուրբ 10։00-17։00, ընդիմջում 14։00-15։00 

 

Պահանջվող փաստաթղթերը 

1) դիմում.

2) 35 x 45 մմ չափսի երեք գունավոր լուսանկար.

3) անձնագիրը, անձնագրի պատճենը և անձնագրի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը.

4) ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) հանգամանքը հիմնավորող փաստաթղթեր.

5) առողջական վիճակի մասին տեղեկանք.

6) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 

 

Որքան է կազմում պետական տուրքը 

Ծառայություն

Դրույքաչափ

1

Ժամանակավոր կացության քարտի տրամադրում (մինչև 1 տարի)

105,000 ՀՀ դրամ

2

Ժամանակավոր կացության քարտի երկարաձգում (մինչև 1 տարի)

105,000 ՀՀ դրամ

3

Մշտական կացության քարտի տրամադրում (5 տարի)

140,000 ՀՀ դրամ

4

Հատուկ անձնագիր (10 տարի)

150,000 ՀՀ դրամ

Ներկայացված դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 8-րդ մասում  

 

Փոխադարձության սկզբունքի հիման ԱՄՆ քաղաքացիների համար կիրառվում են պետական տուրքի հետևյալ դրույքաչափերը. 

Ծառայություն

Դրույքաչափ

1

Ժամանակավոր կացության քարտի տրամադրում (մինչև 1 տարի)

85,000 ՀՀ դրամ

2

Ժամանակավոր կացության քարտի երկարաձգում (մինչև 1 տարի)

1,000 ՀՀ դրամ

3

Մշտական կացության քարտի տրամադրում (5 տարի)

140,000 ՀՀ դրամ

Ներկայացված դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 14.3-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 29.03.2019թ. թիվ 300-Ն որոշման հիման վրա

 

Ինչպես վճարել

Կացության կարգավիճակի համար սահմանված պետական տուրքը հնարավոր է վճարել պետական վճարումների E-Payments համակարգի միջոցով, բանկերում կամ տեղում՝ վճարային տերմինալների միջոցով. 

Վճարել Ժամանակավոր կացության քարտի համար (մինչև 1 տարի) 

Վճարել Մշտական կացության քարտի համար (5 տարի)

 

Կացության կարգավիճակի դիմումի քննարկման ժամկետները 

Դիմումը ներկայացնելու օրվանից 30-օրյա ժամկետում:

 

 

 

Տպել էջը