Հակակոռուպցիոն միջոցառումներ

2019-2020թթ․ հակակոռուպցիոն ոլորտում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում կատարված միջոցառումների ցանկ

 

Միջոցառումը

Կատարված աշխատանքներ

Միջոցառումների ցանկի 8-րդ կետով սահմանված միջոցառման մասով:

 

Նախարարության աշխատակիցների աշխատանքային կարգուկանոնը սահմանող, աշխատանքի պայմանների առանձնահատկություններն արտահայտող և նախարարության աշխատակիցների միջև ծառայողական փոխհարաբերությունները կարգավորող նորմերի ընդունում:

Սահմանվել են նախարարության կարգուկանոնը սահմանող, աշխատանքային պայմանների առանձնահատկություններն արտահայտող և նախարարության աշխատակիցների միջև ծառայողական փոխհարաբերությունները կարգավորող ներքին կարգապահական կանոններ:

Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատվել են ԱԳ նախարարի 2019թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 3235-Լ հրամանով:

Դիվանագետի պատշաճ վարվելակերպն ու վարքագիծը, ինչպես նաև հասարակության վստահությունը դիվանագիտական ծառայության նկատմամբ բարձրացնելու և ամրապնդելու համար դիվանագետի վարքագծի (էթիկայի) կանոնների սահմանում:

Սահմանվել են դիվանագետի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները, որի խախտումն կառաջացնի կարգապահական պատասխանատվություն «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքի դրույթներին համապատասխան:

Դիվանագետի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները հաստատվել են ԱԳ նախարարի 2019թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 3237-Լ հրամանով:

Արտաքին գործերի նախարարության և ենթակա մարմինների դիվանագիտական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի աշխատակարգի սահմանում:

Արտաքին գործերի նախարարության և ենթակա մարմինների դիվանագիտական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատվել է ԱԳ նախարարի 2019թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 3237-Լ հրամանով:

Դիվանագետի էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորում:

ԱԳ նախարարի 2019թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 3237-Լ հրամանով ընտրվել են դիվանագետի էթիկայի հանձնաժողովի 7 անդամներ և ձևավորվել է հանձնաժողովը:

Միջոցառումների ցանկի 13-րդ կետով սահմանված միջոցառման մասով:

 

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջից ելնելով բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի պաշտոնի ստեղծում:

ԱԳ նախարարի 2019թ. փետրվարի 1-ի թիվ 210-Ա հրամանով սահմանվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի պաշտոնը և լիազորությունները:

Միջոցառումների ցանկի 28-րդ կետով սահմանված միջոցառման մասով:

 

 

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մատչելի տեղեկատվություն ստանալու գործիքակազմի ներդրում:

  1. ՀՀ ԱԳՆ, ՀՀ դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կայքերի «Հյուպատոսական ծառայություններ» բաժնում 2020թ. մարտ ամսին ստեղծվել է նոր «Հյուպատոսական հաշվառում» ենթաբաժին, որտեղ ներկայացված է հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու առցանց համակարգը, որի միջոցով օտարերկրյա պետություններում ժամանակավորապես և մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացիները կարող են հայտնել իրենց տվյալները՝ արտակարգ իրավիճակներում հնարավոր աջակցություն ստանալու համար։
  2. 2020թ. 1-ին կիսամյակում ևս օտարերկրյա պետություններ մեկնող և ակտիվ ռոումինգ ունեցող բաժանորդները, ժամանելով օտարերկրյա պետություն, ավտոմատ ստանում են SMS հաղորդագրություն, որը տեղեկացնում է տվյալ երկրում ՀՀ դեսպանության կայքի հասցեն և ՀՀ ԱԳՆ թեժ գծի հեռախոսահամարը, իսկ դեսպանություն չունենալու դեպքում՝ միայն թեժ գծի համարը։

Սկսած 2020թ. ապրիլի 6-ից ՀՀ-ում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքի համար հնարավոր է դիմել առցանց «e-consular.mfa.am», իսկ պատրաստի տեղեկանքը ստանալ փոստով, ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ աշխարհի ցանկացած կետում։ Տեղեկանքները տրամադրվում են QR-կոդով, որը հնարավորություն է տալիս առցանց ստուգել տեղեկանքի վավերականությունը։

2020թ. ապրիլի 2֊ին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներում կատարվել են փոփոխություններ, որոնց նպատակն է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման, այն է՝ տեսակապի միջոցով հասանելի դարձնել հյուպատոսական որոշ ծառայությունների մատուցումը։

Մասնավորապես, ՀՀ վերադարձի վկայական ստանալու, սովորական (ոչ կենսաչափական) անձնագիրը փոխանակելու, ինչպես նաև անձնագրի` օտարերկրյա պետություններում վավերականության ժամկետը երկարաձգելու դիմումները հնարավոր կլինի ներկայացնել առանց ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ անձամբ ներկայանալու, իսկ փաստաթղթերն ուղարկել և ստանալ փոստով։

ՀՀ ԱԳՆ կողմից դեռևս 2019թ. շրջանառության մեջ դրված օրենսդրական նախաձեռնության անհրաժեշտությունն առավել ընդգծվում է հենց այսօր, երբ գլոբալ համաճարակային իրավիճակում գրեթե բոլոր երկրներում կիրառվող քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի խիստ սահմանափակումների պարագայում անձամբ ներկայանալու պահանջին այլընտրանք ստեղծելը դարձել է օրվա հրամայական։

Տեսակապով հյուպատոսական ծառայությունների մատուցումն ամբողջ ծավալով կսկսի մատուցվել մոտ ապագայում՝ որոշ տեխնիկական կարգավումներն ապահովելուց հետո, սակայն ներկայումս ևս, դիմելու դեպքում, քաղաքացիներին համապատասխան ծառայությունները մատուցվում են տեսակապի միջոցով։

 

ՀՀ ԱԳՆ համակարգում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգող`

ՀՀ ԱԳՆ գլխավոր քարտուղար

Վահագն Մելիքյան

Հեռ. (060) 620 024

Էլ. փոստ՝ gensec@mfa.am

 

ՀՀ ԱԳՆ համակարգում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատու՝

ՀՀ ԱԳՆ ներքին աուդիտի բաժնի պետ

Արթուր Պետրոսյան

Հեռ. (060) 620 320

Էլ. փոստ՝ iad@mfa.am

Տպել էջը