Քաղաքական ծրագրավորման վարչություն

 • Պետ` Ստեփան Քարտաշյան

Քաղաքական ծրագրավորման վարչության հիմնական գործառույթները

 • Արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի, ռազմավարության և գերակա ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, համաձայն սահմանված արտաքին քաղաքական ուղենիշների:
 • Արտաքին քաղաքականության առանձին հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումների և առաջարկությունների մշակում:
 • ՀՀ միասնական արտաքին քաղաքականության վարույթի համար անհրաժեշտ տեղեկատվական-վերլուծական նյութերի և առաջարկությունների մշակում:
 • Նախարարության հաշվետվությունների կազմում:
 • Միջազգային և տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման հեռանկարների շուրջ քննարկումների կազմակերպում և առաջարկությունների ներկայացում:
 • Արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով Հայաստանի ու արտերկրի վերլուծական կենտրոնների հետ նախարարության փոխգործակցության համակարգում:

 • Վերլուծական և ռիսկերի գնահատման բաժին

  Պետ` Աշոտ Ալեքսանյան

 • Քաղաքականության համակարգման բաժին

  Պետ` Նարինե Մարտիկյան

Տպել էջը