Անձնակազմի կառավարման վարչություն

  • Պետ` Նարինե Մաթոսյան

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության աշխատանքները ընդգրկում են նախարարության աշխատակիցների աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտները:
Տվյալ հարաբերությունները կարգավորվում են հետևյալ հիմնական ուղղություններով. անձնակազմի հավաքագրում, աշխատանքից ազատում, հաշվառում, ատեստավորում, առաջխաղացում, վերապատրաստում, ռոտացիա, գործուղումներ, հրամանների նախագծերի կազմում, ԱԳ նախարարությունում ԲՈՒՀ-երի ավարտական կուրսերի ուսանողների ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպում և այլն:


Տպել էջը