Օրենսդրություն

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԵՎ ՌԵԶԵՐՎԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺ

Դիվանագետի վարքագծի (էթիկայի) կանոններ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ներքին կարգապահական կանոններ

ՀՀ ԱԳՆ ճանաչողական այցերի կազմակերպման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում փորձնակ գրանցելու կարգ

ՀՀ ԱԳ նախարարության կողմից օգտագործվող հեռախոսակապի ծառայության գծով ծախսի նորմաները սահմանելու մասին

Մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանելու մասին

Դիվանագետի ատեստավորման անցկացման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը ենթակա` օտարերկրյա պետություններում գործող առանձնացված ստորաբաժանումների պետական կնիքների նկարագրությունը

 
Տպել էջը