Օրենսդրություն

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԵՎ ՌԵԶԵՐՎԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺԸ

Դիվանագետի վարքագծի (էթիկայի) կանոններ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ներքին կարգապահական կանոններ

ՀՀ ԱԳՆ ճանաչողական այցերի կազմակերպման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում փորձնակ գրանցելու կարգ

ՀՀ ԱԳ նախարարության կողմից օգտագործվող հեռախոսակապի ծառայության գծով ծախսի նորմաները սահմանելու մասին

 

 
Տպել էջը