Սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչություն

 • Պետ` Արմեն Եդիգարյան

ՀՀ ԱԳՆ Սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչությունը բաղկացած է Սովորական սպառազինությունների վերահսկման, ՆԱՏՕ-ի, Գլոբալ անվտանգության և ոչ կոնվենցիոնալ խնդիրների, ինչպես նաև Ռազմական համագործակցության բաժիններից:

Քաղաքական-ռազմական համագործակցության բաժինը համակարգում է ռազմական, ռազմատեխնիկական, պաշտպանության ոլորտում ՀՀ և մի շարք պետությունների միջև երկկողմ համագործակցության զարգացմանը կամ հաստատմանը վերաբերող միջազգային փաստաթղթերի նախագծերի միջգերատեսչական համաձայնեցման գործընթացների իրականացումը, ինչպես նաև տվյալ ոլորտում արդեն իսկ գոյություն ունեցող երկկողմ համաձայնագրերի իրագործման հետ կապված գործունեությունը:

Քաղաքական-ռազմական համագործակցության բաժինը համակարգում է նաև միջազգային անվտանգությանն առնչվող դասընթացներին ՀՀ տարբեր գերատեսչությունների համապատասխան մասնագետների մասնակցության գործընթացը:

Բաժնի գործառույթների մեջ է մտնում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունների վարչության /DPKO/ և ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչությունների միջև համագործակցության համակարգումը, մասնավորապես, Լիբանանում ժամանակավոր տեղակայված ՄԱԿ-ի ուժերում /UNIFIL/ ՀՀ ԶՈՒ խաղաղապահ ստորաբաժանման մասնակցության հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը. ՀՀ-ի, ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունների վարչության /DPKO/ և Իտալիայի միջև համագործակցության արդյունքում ՀՀ խաղաղապահ ստորաբաժանումը 2014թ. նոյեմբերի 26-ին մեկնեց տեղակայման վայր:

Քաղաքական-ռազմական համագործակցության բաժինը նաև աջակցում է ԱՄՆ-ի Համաշխարհային խաղաղապահ գործողությունների նախաձեռնություն ծրագրին /GPOI-Global Peacekeeping Operations Initiative/ ՀՀ ներգրավմանը, որի նպատակն է Միացյալ Նահանգների գործընկեր երկրների խաղաղապահ կարողությունների զարգացումը:

ՆԱՏՕ-ի բաժինը իրականացնում է Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ծրագրերի կատարման ընթացքի ընդհանուր վերահսկողությունը, Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատվիրակությունների և աշխատանքային խմբերի այցերի կազմակերպչական աշխատանքները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվիրակությունների, աշխատանքային խմբերի այցերի կազմակերպումն ու համակարգումը: Կատարվում է ՀՀ-ՆԱՏՕ միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի կազմակերպումը, արձանագրումը և որոշումների իրագործումը: Միաժամանակ Բաժինը համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի փոխգործակցության սպայի հետ, օժանդակում է նրա գործունեությանը ՀՀ-ում, հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի ePRIME տեղեկատվական համակարգի ազգային համադրողը:

ԵԱՀԿ և սովորական սպառազինությունների վերահսկման բաժնի գործառույթները ներառում են Հայաստան-ԵԱՀԿ համագործակցությունը, ԵԱՀԿ և ՄԱԿ շրջանակներում գործող սովորական սպառազինությունների վերահսկմանը, զինաթափմանը, սպառազինությունների կրճատմանը, վերիֆիկացիային և տեսչական ստուգումներին, ինչպես նաև զինաթամնանն առնչվող այլ հարցերին վերաբերող Միջազգային համաձայնագրերի, Կոնվենցիաների և այլ փաստաթղթերի իրագործումը: Բաժինը նաև վերահսկում է իրականացնում Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի և Գլխավոր Ասամբլեայի, ԵԱՀԿ շրջանակներում ընդունված որոշումների իրագործման գործընթացը:

Գլոբալ անվտանգության և ոչ կոնվենցիոնալ խնդիրների բաժնի գործառույթները ներառում են միջուկային անվտանգության ոլորտին առնչվող խնդիրներ, Չտարածման ռեժիմներում Հայաստանի ստանձնած պարտականությունների կատարման վերահսկողությունը:

Միաժամանակ Բաժինը համակարգում է արտահանման վերահսկողության ոլորտը, Հայաստան-Ատոմային Էներգիայի միջազգային գործակալություն համագործակցությունը, նախապատրաստում և կազմակերպում է ՀՀ պաշտոնական պատվիրակության մասնակցությունը Ատոմային Էներգիայի միջազգային գործակալության տարեկան համաժողովներին:


 • ԵԱՀԿ և սովորական սպառազինությունների վերահսկման բաժնի վարիչ

  Պետ` Դավիթ Կնյազյան

 • Գլոբալ անվտանգության և ոչ կոնվենցիոնալ խնդիրների բաժին

  Պետ` Գեորգի Քոչարյան

 • ՆԱՏՕ-ի բաժին

  Պետ` Արսեն Առաքելյան

 • Ռազմաքաղաքական համագործակցության բաժին

  Պետ` Լիլիթ Գրիգորյան

Տպել էջը