Մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի վարչություն

  • Պետ` Կարինե Սուջայան

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու առաջխաղացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է: Կարևորելով մարդու իրավունքների հարցերը, Հայաստանը դարձրել է դրանք իր բազմակողմ դիվանագիտության հիմնարար բաղադրիչը: Նման մոտեցումը խարսխված է այն հասկացողության վրա, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը կարևոր գործոն է երկրի կայուն տնտեսության ձևավորման և սոցիալական զարգացման համար: Միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների հարգումը խաղաղության և միջազգային անվտանգության ապահովման անհրաժեշտ պայման է:

Վարչության գործառույթների հակիրճ նկարագրությունը

ՀՀ ԱԳՆ Մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի վարչությունն ապահովում է մարդու իրավունքների ոլորտում ՀՀ արտաքին քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, ինչպես նաև գործնական համագործակցությունը մարդու իրավունքների խնդիրներով զբաղվող միջազգային կառույցների, այդ թվում հումանիտար կազմակերպությունների հետ: Վարչությունը պատասխանատու է միջազգային հարթակներում ցեղասպանության կանխարգելման օրակարգի շրջանակներում ՀՀ առաջնահերթությունների ներկայացման համար:

Մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի վարչությունն ապահովում է ՀՀ հաշվետվողականությունը՝ միջազգային մոնիթորինգային մարմինների հետ համագործակցության, տեսչական այցերի կազմակերպման և դրանց արդյունքում տրված հանձնարարականների կատարման միջոցով:

Այն նաև իրականացնում է ընտրական գործընթացներում դիտորդական առաքելությունների մասնակցության կազմակերպումը, իսկ ՀՀ-ում կազմակերպվող ընտրությունների դեպքում՝ միջազգային դիտորդական առաքելությունների հետ աշխատանքները:

Վարչությունը կազմված է երեք բաժիններից.

Մարդու իրավունքների հարցերով միջազգային համագործակցության բաժինը ապահովում է համագործակցությունը ՄԱԿ Մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի, Մարդու իրավունքների խորհրդի, Գլխավոր ասամբլեայի երրորդ կոմիտեի հետ:

Մոնիթորինգային մարմինների հետ համագործակցության բաժինն ապահովում է մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության հաշվետվողականության և միջազգային պարտավորությունների իրականացման ընթացքի մշտադիտարկման համակարգումը:

Հումանիտար հարցերի բաժինը պատասխանատու է հումանիտար հարցերի ոլորտում գործող միջազգային կառույցների հետ համագործակցության ապահովման համար՝ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե (ICRC), Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ (UNHCR), Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (IOM), Հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակ (OCHA) և այլն:


Տպել էջը