Հավատարմագրում

Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում հավատարմագրման կարգը

 

 

Կարգը գործում է տեղական զանգվածային լրատվամիջոցների, Հայաստանում արտասահամանյան ԶԼՄ թղթակիցների և կարճատև ժամանակահատվածով Հայաստան այցելող օտարերկրյա լրագրողների համար:

Համաձայն «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 3-ի N 333-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում լրագրողների հավատարմագրման օրինակելի կարգի» դրույթների` ՀՀ ԱԳՆ-ում հավատարմագրում անցնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել առցանց դիմումը (տես ներքևում) և կցել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • համառոտ ինքնակենսագրություն (.pdf կամ .jpg ձևաչափով),
  • անձը հաստատող վավեր փաստաթուղթ` նույնականացման քարտ, անձնագիր: Եթե անձնագրի ժամկետը երկարացված է, խնդրում ենք կցել նաև վավերականությունը հաստատող էջի պատճենը (.pdf կամ .jpg ձևաչափով),
  • պաշտոնական լուսանկար` հավատարմաքարտի համար (.jpg ձևաչափով),
  • պաշտոնական նամակ լրատվամիջոցի տնօրենի կամ գլխավոր խմբագրի ստորագրությամբ և ԶԼՄ կնիքով (.pdf կամ .jpg ձևաչափով):

Հավատարամագրման ժամկետը

Տարեկան հավատարմագրման ժամկետն ավարտվում է ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ին:

Կարճաժամկետ հավատարամագրումը կատարվում է տվյալ լրագրողի` հավատարմագրման համար դիմումի մեջ նշված ժամկետով, որը, սակայն, չի գերազանցում 3 (երեք) ամիսը: Հավատարմագրման հայտը կդիտարկվի հայտի ստացման պահից սկսած 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Օտարերկրյա ԶԼՄ ներկայացուցիչների դեպքում հավատարմագրումը կատարվում է Հայաստան մուտքի արտոնագրի ժամկետին համապատասխան: Եթե լրագրողը հանդիսանում է ՀՀ-ի հետ առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմ ունեցող պետության քաղաքացի, ապա հավատարմագրումը կատարվում է լրագրողի կողմից ներկայացված պաշտոնական նամակում նշված ժամկետով:

Հավատարմագրումը վավեր է մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ը:

ԱԳՆ գործունեությունը լուսաբանելու հնարավորություն ունեն բացառապես ԱԳՆ հավատարմաքարտ ունեցող ԶԼՄ ներկայացուցիչները:
Բոլոր դաշտերի լրացումը պարտադիր է
Տպել էջը