Միջազգային կազմակերպություններ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ


Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (ՄԱԿ) հիմնադրվել է 1945 թվականին: ՄԱԿ-ը միջազգային կազմակերպություն է, որին ներկայումս անդամակցում են 193 պետություն: ՄԱԿ-ի առաքելությունն և գործունեության բնույթը բխում են ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթում՝ կանոնադրությունում, ամրագրված նպատակներից և սկզբունքներից:
http://www.un.am/up/file/1.%20UN%20Charter_arm.pdf

ՄԱԿ-ի պաշտոնական լեզուներն են՝ անգլերենը, ֆրանսերենը, չինարենը, իսպաներենը, ռուսերենը և արաբերենը:

ՄԱԿ-ի հիմնական մարմիններն են՝

 • ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱՆ,
 • ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ,
 • ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ,
 • ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ,
 • ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ,
 • ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Գլխավոր ասամբլեան որպես գլխավոր խորհրդատավական, քաղաքական և ներկայացուցչական մարմին զբաղեցնում է կենտրոնական դիրք։ Գլխավոր ասամբլեայի որոշումները կրում են խորհրդատվական բնույթ. Այն ընտրում է անվտանգության խորհրդի, տնտեսական և սոցիալական խորհրդի ոչ մշտական անդամներին, անվտանգության Խորհրդի առաջարկով նշանակում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ ընտրում են արդարադատության միջազգային դատարանի անդամներին, կորդինացնում է տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում միջազգային համագործակցությունը, իրականացնում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: Գլխավոր ասամբլեայում ներկայացված են ՄԱԿ անդամ բոլոր պետությունները: Գլխավոր ասամբլեան ունի 6 հիմնական կոմիտե.

 • առաջին կոմիտե (զինաթափման և միջազգային անվտանգության),
 • երկրորդ կոմիտե (տնտեսական և ֆինանսական),
 • երրորդ կոմիտե (սոցիալական, հումանիտար և մշակութային),
 • չորրորդ կոմիտե (հատուկ քաղաքական և ապագաղութացման),
 • հինգերորդ կոմիտե (վարչական և բյուջետային),
 • վեցերորդ կոմիտե (իրավական):

http://www.un.org/en/ga/

Անվտանգության խորհուրդը պատասխանատվություն է կրում միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Խորհրդի որոշումները՝ բանաձևերը, կրում են պարտադիր բնույթ։ Անվտանգության խորհուրդը բաղկացած է 15 անդամներից, որոնցից հինգը` ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանն ու Չինաստանը մշտական անդամներն են և ունեն վետոյի իրավունք, իսկ տասը` ոչ մշտական անդամներն են և ընտրվում են երկու տարի ժամկետով:
http://www.un.org/en/sc/

Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդը զբաղվում է տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական խնդիրներով, ինչպես նաև միջազգայնորեն համաձայնեցված զարգացման նպատակների իրականացմամբ: Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդը ունի 54 անդամ՝ ընտրված գլխավոր ասամբլեայի կողմից երեք տարի ժամկետով: Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի ֆունկցիոնալ հանձնաժողովներն են՝ հանցագործությունների կանխարգելման և քրեական արդարադատության հարցերով հանձնաժողովը, թմրամիջոցների հարցերով հանձնաժողովը, բնակչության և զարգացման հարցերով հանձնաժողովը, հանուն զարգացման՝ գիտության և տեխնոլոգիաների հարցերով հանձնաժողովը, սոցիալական զարգացման հարցերով հանձնաժողովը, վիճակագրական հարցերով հանձնաժողովը, կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովը, կայուն զարգացման հարցերով հանձնաժողովը, ՄԱԿ-ի անտառների հարցերով համաժողովը:
https://www.un.org/ecosoc/en/

Խնամակալության խորհուրդը հիմնադրվել է 1945 թվականին, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 8-րդ գլխի: Այն պետք է իրականացներ միջազգային վերահսկողություն 11 տարածքների հանդեպ, որոնք հանձնվել էին ՄԱԿ անդամ 7 երկրների խնամակալությանը և ապահովեր խելամիտ քայլերի իրականացումն այդ տարածքների հետագա ինքնորոշման և անկախացման համար: 1994 թվականի մայիսի 25-ի համապատասխան բանաձևով խորհուրդը դադարեցրել է իր գործունեությունը և համաձայնվել վերսկսել աշխատանքներն անհրաժեշտության պարագայում:
http://www.un.org/en/decolonization/trusteeship.shtml

Արդարադատության միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի առանցքային դատական մարմինն է: Այն ՄԱԿ-ի միակ հիմնական մարմինն է, որ տեղակայված չէ Նյու Յորքում, այլ գտնվում է Հաագայում: Դատարանի հիմնական նպատակն է քննել անդամ երկրների միջև ծագած իրավական վեճերը ինչպես նաև իրավական հարցերի վերաբերյալ կայացնել խորհրդատվական որոշումներ:
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en

Քարտուղարությունն իրականացնում է ՄԱԿ-ի ամենօրյա գործունեությունը: ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կազմակերպության գլխավոր վարչական պաշտոնյան է, ով նշանակվում է գլխավոր ասամբլեայի կողմից՝ անվտանգության խորհրդի առաջարկով` 5 տարի ժամկետով՝ վերանշանակվելու հնարավորությամբ:
http://www.un.org/en/sections/about-un/secretariat.html

ՄԱԿ-ի ներկայիս գլխավոր քարտուղարն է Անտոնիու Գուտերեշը, ով պաշտոնը ստանձնել է 2017 թվականի հունվարի 1-ից:
https://www.un.org/sg/en


ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՄԱԿ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

1992 թվականի մարտի 2-ին դառնալով ՄԱԿ-ի անդամ և ընդունելով համամարդկային արժեքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հաստատման սկզբունքները որպես պետական գաղափարախոսության անբաժանելի մաս, Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է այս համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում ծավալվող աշխատանքներին և համագործակցում կազմակերպության բազմաթիվ կառույցների և օղակների հետ:

Ներկայումս Հայաստանը պատրաստ է ավելի արդյունավետ դարձնել իր մասնակցությունը ՄԱԿ-ի կառույցների աշխատանքներին: Հիմնվելով անցած տարիների ընթացքում կուտակած փորձի վրա, Հայաստանը պատրաստ է իր գործնական ներդրումը ունենալ համաշխարհային գործընթացներին ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու խրախուսման, իրավական պետության հաստատման գործում:

Հայաստանն տարբեր տարիներին ընտրվել է և իր մասնաբաժինը ներդրել ՄԱԿ-ի կարևորագույն մարմիններում` ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական խորհրդում, Հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության հանձնաժողովում, Մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովում, ՄԱԿ-ի ծրագրման և համակարգման կոմիտեում, Սոցիալական զարգացման հանձնաժողովում, Բնակչության և զարգացման հարցերի հանձնաժողովում, Միջազգային առևտրի իրավունքի հանձնաժողովում, Վիճակագրական հանձնաժողովում և այլն: 2014 թվականին Հայաստանն ընտրվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության կոմիտեի (2014-2018 թթ.) և ՄԱԿ-ի Խոշտանգումների և այլ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ենթակոմիտեում (2015-2019 թթ.) անդամ: 2016 թվականին Հայաստանն ընտրվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության կոմիտեի անդամ 2016–2020 թվականների համար:

2015 թվականի մայիսին ՀՀ Վարչապետը ստորագրեց «Հայաստան–ՄԱԿ զարգացման աջակցության շրջանակ» ծրագիրը, որն իր մեջ ներառում է կազմակերպության հետ համագործակցության հիմնական ուղղությունները 2016-2020 թվականների համար:
http://www.un.am/up/file/Armenia%20-%20UNDAF%202016-2020%20-%20ARM.pdf

2016 թվականին ամփոփվեց Հայաստանում Հազարամյակի նպատակների իրականացումը, տպագրվեց համապատասխան «Հազարամյակի զարգացման նպատակների առաջընթացի ազգային զեկույց», որում արդեն նախնական անդրադարձ կատարվեց դեպի կայուն զարգացման նպատակներ (ԿԶՆ) և ՄԱԿ-ի 2030 նոր օրակարգի հիմնադրույթներ:
http://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/MDG%20armenian.pdf

Ներկայումս ԱԳՆ միջազգային կազմակերպությունների վարչության ՄԱԿ-ի բաժինը Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի, ՀՀ կառավարության գերատեսչությունների հետ և ՀԿ-ների մասնակցությամբ ձեռնամուխ է եղել ՄԱԿ-ի նոր` «Օրակագ 2030»-ում ընդգրկված 17 կայուն զարգացման նպատակների ազգայնացման գործընթացին: Ազգայնացման գործընթացի մեկնարկային փուլում ուսումնասիրվել են ՀՀ Կառավարության ռազմավարական 2014-2025 ծրագիրն ու այլ ոլորտային ռազմավարական ծրագրեր և համեմատվել նպատակների և թիրախների հետ նրանց համապատասխանության տեսանկյունից, բացահայտվել են առկա բացթողումները, որոնց հիման վրա ոլորտային ռազմավարությունները պետք է համալրեն իրենց գործողությունների ծրագրերը: Մշակման փուլում է համապատասխան հանձնաժողովի և փորձագիտական աշխատանքային խմբի ձևավորումը, որն էլ համակարգելու է նոր օրակարգի հետագա իրականացման գործընթացն ըստ համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզի:
http://www.un.am/hy/news/260

2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ին` ՀՀ անկախության 25-րդ տարելիցի օրը, ՄԱԿ-ի ԳԱ նիստը նախագահեց ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը: Հայաստանի արդի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան նախագահեց ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստերից մեկը:

2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի կերտրոնակայանում անց է կացվել Ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի և արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում։ Միջոցառմանը, որը մեկնարկել է մեկ րոպե լռությամբ` որպես ցեղասպանության զոհերի հիշատակի տուրք, ներկա են եղել մեծ թվով պետությունների, դիտորդ կազմակերպությունների, վերլուծական կենտրոնների, քաղաքացիական հասարակության, ինչպես նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչներ ու դպրոցականներ: Բացման խոսքով հանդես են եկել ՄԱԿ-ի ԳԱ նախագահը, գլխավոր քարտուղարի (ԳՔ) տեղակալը, ՀՀ և այլ երկրների մշտական ներկայացուցիչները և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ:

Հայաստանը ՄԱԿ-ին և այլ միջազգային կազմակերպություններին կանոնավոր վճարում է տարեկան անդամավճարները: Հայաստանն արդեն 10 տարուց ավելի ներառված է ՄԱԿ-ի Պատվո ցանկում, քանի որ այն երկրների թվում է, որոնք իրենց անդամավճարները կանոնավոր բյուջեին վճարում են ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում: 2016-ին Հայաստանը մեկն էր Պատվո ցանկի 27 երկրներից, իսկ 2017-ին` 9 երկրներից մեկը: 2017թ. հունվարին ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի կանոնավոր բյուջեին է փոխանցվել 151,338.00 ամերիկյան դոլար, որպես ՄԱԿ-ին ՀՀ անդամակցության գծով 2017թ. տարեկան անդամավճար:
 

Թարմացված է առ 02.03.2017թ.

Տպել էջը