Միջազգային կազմակերպություններ

ՄԱԿ-ի ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ (ՄԱՓԳՀ/UNHCR)
ՄԱԿ-ի ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ (ՄԱՓԳՀ/UNHCR)

Հայաստանում ՄԱԿ փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը հիմնադրվել է 1992թ.-ին` Ադրբեջանից Հայաստան ներգաղթած մոտ 400 հազար հայերի խնդիրները լուծելու հարցում աջակցություն տրամադրելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խնդրանքին ընդառաջ։ Սկզբնական շրջանում կազմակերպությունն իր գործունեությունը հիմնականում իրականացրել է հրատապ մարդասիրական կարիքները հոգալու, ինչպես նաև փախստականներին կացարաններով ապահովելու ուղղությամբ։ Առաջնորդվելով Հայաստանի զարգացման միտումներով, ՄԱԿ ՓՀԳՀ-ն աստիճանաբար անցում է կատարել մարդասիրական օգնություն տրամադրելուց դեպի փախստականների պաշտպանությունն ու աջակցությունը կազմակերպելու և փախստականների խնդիրներին տևական լուծումներ ապահովելու ՀՀ կառավարության կառուցակարգային կարողությունների զարգացմանը։ ՄԱԿ ՓՀԳՀ կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի շրջանակում իր սրությամբ առանձնանում է փախստականների բնակարանային ապահովության խնդիրը: ՀՀ կառավարությունը, 2004թ. մայիսի 20-ի N 747-Ն որոշմամբ հաստատեց 1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց բնակարանային ապահովության առաջնահերթ ծրագիրը:

ՄԱԿ ՓՀԳ ջանքերով 2007 թվականի նոյեմբերին իրաքահայ փախստականների ձմեռման կարիքները հոգալու նպատակով ՄԱԿ-ի Ճգնաժամերի կենտրոնական արձագանքման հիմնադրամից հատկացվեց 300,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ 2008 թվականին արդեն ինտեգրմանն ուղղված կարիքներով, ՄԱԿ ՓՀԳ-ն հատուկ հայտով տրամադրեց 1 մլն. դոլար: Դարբնիկ գյուղում իրաքահայ փախստականների համար կառուցված «Սոցիալական տան» առաջին մասնաշենքը 46 բնակարանով շահագործման հանձնվեց 2009 թվականի հուլիսի 3-ին:

Սիրիայում ծագած պատերազմի պատճառով Հայաստան է ներգաղթել ավելի քան 20.000 մարդ, որոնց հիմնական մասը հայեր են: Կառավարությունն անում է հնարավորինս վերջիններիս խնդիրները լուծելու համար` այդ թվում ընդունվեցին սիրիահայերի ինտեգրումը դյուրացնող իրավական ակտեր, սահմանվեց փաստաթղթերի ստացման հեշտացված կարգ, դպրոցներում կազմակերպվեցին հայոց լեզվի դասընթացներ, կատարվում է ուսանողների կրթաթոշակների փոխհատուցում և այլմ: Այնուհանդերձ, Հայաստանի նման փոքր պետության համար այդ խնդիրների լուծումը մեծ ջանքեր և ֆինանսական ներդրումներ է պահանջում:

 

ՄԱԿ ՓՀԳՀ-ի կայքէջի հասցեն է` www.unhcr.org

ՄԱԿ-ի երևանյան գրասենյակի կայքէջն է` www.un.am

Տպել էջը