Միջազգային կազմակերպություններ

ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԳԿ ներկայացուցիչ Հայաստանում Ռայմունդ Յելե

Գայանե Նասոյան՝ ներկայացուցչի օգնական
Կառավարական տուն 3, 124 սենյակ
Երևան 0010, Հայաստան
Հեռ.` (374 10) 52 54 53
Ֆաքս` (374 10) 56 58 71
Էլ-փոստ` fao-am@fao.org
URL:  http://www.fao.org

Մանդատը

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (ՊԳԿ) առաջնորդում է սովի հաղթահարմանն ուղղված միջազգային ջանքերը: ՊԳԿ-ի գերնպատակն է ամենուրեք  մարդկանց ապահովել ակտիվ և առողջ կյանքի համար անհրաժեշտ բավարար քանակությամբ բարձրորակ սննդի կայուն աղբյուրներով:

ՊԳԿ-ն ՄԱԿ-ի համակարգի խոշորագույն մասնագիտացված գործակալություններից մեկն է և գյուղատնտեսական, անտառային տնտեսության, ձկնատնտեսության և գյուղական զարգացման ուղղվածությամբ համաշխարհային առաջատար կազմակերպությունը: 1945թ. հիմնադրված կազմակերպությանն այսօր անդամակցում է 194 երկիր, երկու ասոցացված անդամ երկիր, ինչպես նաև մեկ կազմակերպություն՝ Եվրոպական միությունը: Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ՊԳԿ-ն ընդհանուր առմամբ միավորում է 53 երկիր, ներառյալ Հայաստանը:

ՊԳԿ-ի աշխատանքն առաջնորդվում է անդամ երկրների կողմից հաստատված հետևյալ հինգ ռազմավարական նպատակներով՝

  • նպաստել սովի, սննդամթերքի պակասի և թերսնման հաղթահարմանը.
  • գյուղատնտեսության, անտառային և ձկնային տնտեսությունների գործունեությունը դարձնել ավելի արդյունավետ և կայուն.
  • հաղթահարել աղքատությունը գյուղական շրջաններում.
  • ապահովել գյուղատնտեսական և պարենային համակարգերի արդյունավետությունը.
  • մեծացնել ապրուստի աղբյուրների դիմակայունությունն աղետների նկատմամբ:

ՊԳԿ-ն Հայաստանում

Հայաստանի Հանրապետությունը ՊԳԿ-ին անդամակցել է 1993թ., իսկ ՊԳԿ-ի ներկայացուցչության գրասենյակը Հայաստանում բացվել է 2004թ.: ՊԳԿ-ին անդամակցելուց ի վեր Հայաստանը կազմակերպության աջակցությունն է ստացել՝ իրականացնելու զարգացման և արտակարգ իրավիճակների տարատեսակ ծրագրեր, որոնք ուղղված են գյուղատնտեսության արտադրողականության և երկրում սննդով ապահովվածության մակարդակի բարձրացմանը:

2016-2020 թվականների համար Հայաստան-ՊԳԿ համագործակցության երկրի առաջնահերթությունների ծրագրային շրջանակը ներառում է երեք ոլորտ․

  1. բնական պաշարների կայուն օգտագործում, աղետների ռիսկի նվազեցում և կառավարում,
  2. կենդանիների առողջություն, բույսերի պաշտպանություն և սննդամթերքի անվտանգություն ու որակ,
  3. պարենային ապահովություն, սնուցման ապահովություն և աղքատության հաղթահարում:

2023թ․ հունվարի 23-ից ՄԱԿ ՊԳԿ-ում ում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչն է Ծովինար Համբարձումյանը։

 

Թարմացված է՝ 06.03.2023թ.

Տպել էջը