ՄՄՀՊԻ և ՌԴ ԱԳՆ դիվանագիտական ակադեմիա ընդունելության վերաբերյալ

06 Ապրիլի, 2021

Տեղեկացնում ենք, որ ՌԴ ԱԳՆ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտը (ՄՄՀՊԻ-МГИМО) և ՌԴ ԱԳՆ դիվանագիտական ակադեմիան հայտարարում են 2021/2022թթ. ուսումնական տարվա համար ընդունելություն՝ Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացված քվոտային տեղերի շրջանակներում:

2021/2022թթ. ուսումնական տարվա համար ՄՄՀՊԻ-ի կողմից ՀՀ-ին հատկացված քվոտաների ընդհանուր քանակը 7-ն է՝ 5 բակալավրիատի և 2 մագիստրոսական ծրագրերի դիմելու հնարավորությամբ: Դիվանագիտական ակադեմիան տրամադրում է սահմանափակ քանակությամբ տեղեր՝ կախված ընդունելության քննություններում դիմորդների արդյունքներից:

Դիվանագիտական ակադեմիան առաջարկում է կրթական ծրագրեր հետևյալ ուղղություններով․

Բակալավրիատ

 1. Միջազգային հարաբերություններ և միջազգային իրավունք (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /բանավոր և գրավոր/, օտար լեզու /բանավոր և գրավոր/, պատմություն /գրավոր/),
 2. Համաշխարային տնտեսագիտություն (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /բանավոր և գրավոր/, օտար լեզու /բանավոր և գրավոր/, մաթեմատիկա /գրավոր/)։

Մագիստրատուրա

 1. Միջազգային հարաբերություններ (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/, մասնագիտական առարկա /գրավոր/),
 2. Տնտեսագիտություն (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/, մասնագիտական առարկա /գրավոր/),
 3. Իրավագիտություն (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/ , մասնագիտական առարկա /գրավոր/),
 4. Մենեջմենթ (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/, մասնագիտական առարկա /գրավոր/)։

Ասպիրանտուրա

 1. Պատմություն և հնագիտություն,
 2. Տնտեսագիտություն,
 3. Իրավագիտություն,
 4. Քաղաքագիտություն և տարածաշրջանագիտություն:

ՄՄՀՊԻ-ն առաջարկում է կրթական ծրագրեր հետևյալ ուղղություններով՝

1.     Միջազգային հարաբերություններ

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

2.    Տարածաշրջանագիտություն

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

3.    Տնտեսագիտություն

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

4.    Իրավագիտություն

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

5.    Ժուռնալիստիկա

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

6.   Գովազդ և հանրային կապեր

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

7.    Քաղաքագիտություն

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

8.   Պետական և համայնքային կառավարում

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

9.   Առևտրային գործ

(բակալավրիատ/մագիստրատուրա)

10. Ֆինանսներ և վարկ

(մագիստրատուրա)

11.  Մանկավարժական կրթություն

(մագիստրատուրա)

12.  Լեզվաբանություն

(մագիստրատուրա)

13. Հասարակագիտություն

(մագիստրատուրա)


ՄՄՀՊԻ-ի
բակալավրիատի ծրագրերին դիմողները պարտավոր են հանձնել ընդունելության քննություններ ռուսերեն և օտար լեզուներից, իսկ տնտեսագիտական ուղղությունն ընտրած թեկնածուները պետք է տիրապետեն մաթեմատիկական գիտելիքների: Մագիստրատուրայի դեպքում դիմորդները հանձնում են քննություն օտար լեզվից և մասնագիտական առարկայից:

Վերը նշված բուհերի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն հեռավար ձևաչափով:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ՀՀ-ին հատկացված քվոտաներով ուսումը վերոնշյալ բուհերում անվճար է, սակայն ուսումնառության ամբողջ ընթացքում կեցության հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև ճանապարհածախսը պետք է հոգան մասնակիցները: Տեղերի առկայության պարագայում հանրակացարաններում բնակությունը նույնպես վճարովի է:

Վերը նշված բուհերի ուսումնական ծրագրերին դիմելու համար ՀՀ ԱԳՆ փաստաթղթեր ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլի 20-ը:

ՀՀ ԱԳՆ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ․

 • դիմում ՀՀ ԱԳ նախարարի անունով,
 • անձնագրի պատճենը,
 • ատեստատի պատճենը (բակալավրիատի դեպքում) /դիպլոմի պատճենը (մագիստրատուրայի դեպքում)՝ ներառյալ ներդիրները,
 • արական սեռի դիմորդների պարագայում՝ կցագրման վկայականի կամ զինվորական գրքույկի պատճենները,
 • ինքնակենսագրություն՝ շարադրված ազատ ոճով,
 • 2 գունավոր լուսանկար 3X4 չափսի:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել secretariat1@mfa.am էլ. հասցեին: Այլ մանրամասներին ծանոթանալու համար խնդրում ենք զանգահարել ՀՀ ԱԳՆ՝ +37460-620-312 հեռախոսահամարով:

Ուշադրություն․

Ռուսաստանի Դաշնությունում կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումների պատճառով ընդունելության քննությունների ժամկետները, ինչպես նաև դրանց անցկացման ձևաչափը կարող են ենթարկվել փոփոխությունների:

Տպել էջը