Հարցումների վիճակագրություն

2021թ․ հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում ՀՀ ԱԳՆ մուտքագրվել է և պատասխան է տրամադրվել.

Ամբողջապես մերժվել է 2, իսկ մասնակիորեն՝ 19 տեղեկատվություն ստանալու հարցման պատասխանի տրամադրումը: Նշված դեպքերում ատասխանի տրամադրումն ամբողջապես կամ մասնակիորեն մերժվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համակարգի գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը հաստատելու մասին ԱԳՆ նախարարի Հր. 1002-Ն հրամանի հավելվածի 2, 4 և 12-րդ կետերի համաձայն:

Տպել էջը