EnglishFrançaisРусский

Կառուցվածք

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Պետ՝ Նելլի Սարոյան
Հեռ. (060) 620 602   Էլ. փոստ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության աշխատանքները ընդգրկում են նախարարության աշխատակիցների աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտները:
Տվյալ հարաբերությունները կարգավորվում են հետևյալ հիմնական ուղղություններով. անձնակազմի հավաքագրում, աշխատանքից ազատում, հաշվառում, ատեստավորում, առաջխաղացում, վերապատրաստում, ռոտացիա, գործուղումներ, հրամանների նախագծերի կազմում, ԱԳ նախարարությունում ԲՈՒՀ-երի ավարտական կուրսերի ուսանողների ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպում և այլն:

Կադրային ռեսուրսների հաշվառման, տեղաբաշխման եւ ընդհանուր կադրային գործընթացների բաժին
Պետ` Զարուհի Բոյնիկյան
Հեռ. (060) 620 603   Էլ. փոստ

Դիվանագիտական եւ քաղաքացիական ծառայության անձնակազմի կադրային հիմնախնդիրների բաժին
Հեռ. (060) 620 631   Էլ. փոստ