EnglishFrançaisРусский

Կառուցվածք

Քաղաքական ծրագրավորման վարչություն

Հեռ. (060) 620 405   Էլ. փոստ

Քաղաքական ծրագրավորման վարչության հիմնական գործառույթները

- Արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի, ռազմավարության և գերակա ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, համաձայն սահմանված արտաքին քաղաքական ուղենիշների:

- Արտաքին քաղաքականության առանձին հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումների և առաջարկությունների մշակում:

- ՀՀ միասնական արտաքին քաղաքականության վարույթի համար անհրաժեշտ տեղեկատվական-վերլուծական նյութերի և առաջարկությունների մշակում:

- Նախարարության հաշվետվությունների կազմում:

- Միջազգային և տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման հեռանկարների շուրջ քննարկումների կազմակերպում և առաջարկությունների ներկայացում:

- Արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով Հայաստանի ու արտերկրի վերլուծական կենտրոնների հետ նախարարության փոխգործակցության համակարգում:

Վերլուծական բաժին
Հեռ. (060) 620 455   Էլ. փոստ

Տեղեկատվական բաժին
  Էլ. փոստ